Author Archives: admin

„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“ Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г. Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева . Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев Коректор на […]

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

Думи на водещите Образование, политики, комуникация Тодор Шопов – Осигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education Език, лингвистика, образност Fotini Egglezou – A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school Владимир Досев – Метафората като когнитивен инструмент Bistra Dudeva, Kristina Stoyanova – Gestures and Еnglish […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

      Водещи броя проф. Иванка Мавродиева,  проф. Толя Стоицова, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов Думи на водещите броя Реторика и политическа комуникация Olga Brusylovska – Critical discourse analysis (CDA) in International Relations  Ольга Русова – Феномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ Мая Русева – Истината и политиката (Особености […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

Думи на водещите броя Комуникативни педагогически стратегии Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация Академична […]

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa – BG and EN Огнян Златев – Слово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения Ангел Кондев – Българският „цивилизационен избор” – между пропагандната […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

Думи на водещите броя – проф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева Александра Арабаджиева – „Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис Диляна Филипова – „Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието” Диляна Павлова – “Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации. Лингвистика, комуникации, реторика. – брой 14/ 2014

Списък с авторите и статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014 Лингвистика, комуникации, реторика Думи на водещите броя – проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова Езикови особености на комуникацията в интернет Marta Dąbrowska – Communicating emotions online. The function of anonymity and gender. Десислава Антова – Реторични и езикови особености в заглавията на публикациите […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации – „Реторика, ПР и реклама“ – брой 13, юли 2014 година

Думи на водещите броя – Иванка Мавродиева, Толя Стоицова, Пламен Павлов Реторика и етика Michael Lane Bruner – Investigating the Rhetorical Unconscious Mina Ivanova – Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian Museum of Socialist Art Silviya Mineva – Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value […]

Posted in Без категория | Comments closed

Визуална реторика и виртуална комуникация – „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Думи на водещите броя Визуална реторика – визуална комуникация Willem Koetsenruijter – Visual Rhetoric or the Rhetoric of Power in Images of World Leaders (A Model for measuring Social Distance in news portraits of world leaders) Ангел Ангелов – Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан Нора Голешевска – (Нова) Визуална реторика: Неореторика […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

Думи на водещите – доц. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков Олимпия Ведър, Цветан Давидков – В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване) Даниела Сотирова –Културни бариери пред е-управлението като публична иновация Ангел Кондeв – Скритото лице на протеста – новата линия […]

Posted in Без категория | Comments closed