Category Archives: Без категория

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1] Думи на водещите брой 36, септември 2018 г. Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“ Доц. д-р Стефан Серезлиев […]

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

Реторика, аргументация, комуникация Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова Думи на водещите Аргументация, реторика, академична комуникация Valeriya Smolenenkova – The proposition identifying algorythm. Ibrahim Aksu – Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation Мариета Ботева – Аргументация и реторическа аргументация Стефан Серезлиев – Името на […]

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

Думи на водещите Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост? Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

Думи на водещите броя Комуникативни педагогически стратегии Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация Академична […]

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa – BG and EN Огнян Златев – Слово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения Ангел Кондев – Българският „цивилизационен избор” – между пропагандната […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

Думи на водещите броя – проф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева Александра Арабаджиева – „Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис Диляна Филипова – „Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието” Диляна Павлова – “Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации. Лингвистика, комуникации, реторика. – брой 14/ 2014

Списък с авторите и статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014 Лингвистика, комуникации, реторика Думи на водещите броя – проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова Езикови особености на комуникацията в интернет Marta Dąbrowska – Communicating emotions online. The function of anonymity and gender. Десислава Антова – Реторични и езикови особености в заглавията на публикациите […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации – „Реторика, ПР и реклама“ – брой 13, юли 2014 година

Думи на водещите броя – Иванка Мавродиева, Толя Стоицова, Пламен Павлов Реторика и етика Michael Lane Bruner – Investigating the Rhetorical Unconscious Mina Ivanova – Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian Museum of Socialist Art Silviya Mineva – Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

Думи на водещите – доц. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков Олимпия Ведър, Цветан Давидков – В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване) Даниела Сотирова –Културни бариери пред е-управлението като публична иновация Ангел Кондeв – Скритото лице на протеста – новата линия […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Думи на водещите броя  Политика, интернет, дипломация Марчин Левински – Debating multiple positions in multy-party online deliberation – превод на български език от английски език – Вергиния Данаилова Ирина Максименко – Интересы и идеи „Большой Тройки” ЕС в контексте теорий европейской интеграции (коммуникативные аспекты)  Реторика и комуникации в българския преход Минчо Христов – Някои аспекти на […]

Posted in Без категория | Comments closed