Category Archives: Без категория

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

Думи на водещите броя 1. Йовка Тишева –Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация 2. Толя Стоицова – Невербалната комуникация в публичното говорене 3. Иванка Мавродиева – Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи 4. Руси Маринов – Комуникация и кризисен мениджмънт 5. Евелина Христова и Десислава Данкова – Основни тактики за комуникация при […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации” – брой 8, април 2013

Този брой на списанието е пъстър и многоаспектен, така както е неповторима и широкообхватна комуникацията между хората в професионална среда. И все пак, в разнообразието от теми, интерпретации и гледни точки към комуникацията има един доминиращ и обединяващ център – образованието – само по себе си достатъчно пъстро и разнопосочно, за да бъде цялостно обхванато. […]

Posted in Без категория | Comments closed

Rhetoric and Communication – 4/2012

Editors’ Foreword Dear reader, welcome to the new issue of „Rhetoric and Communications“. The Journal’s mission is to make „cognitive science, education and communication, ICT and rhetoric, viewed as an area of knowledge, teaching and oratorical heritage, research and applied techniques accessible to a wide audience“ (Ivanka Mavrodieva, 2012, R&C, Vol. 3). Thus, we establish […]

Posted in Без категория | Comments closed

сп. Реторика и комуникации – брой 3 / 2012

Третият брой на списание „Реторика и комуникации” излиза през март 2012 година. Следва се решението на редакционната колегия за едновременно и компактно публикуване на материалите, след като е изминат процесът на изпращане, обсъждане, редактиране, рецензиране и приемане на окончателния вариант на текстовете. В третия брой на списанието „Реторика и комуникации” са включени основни рубрики, които […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации” брой 2 / 2011 г.

Вторият брой на списание „Реторика и комуникации” излиза на 8 декември. Избрахме датата 8 декември, тъй като е студентски празник. Редакционната колегия се ориентира към решение едновременно и компактно да бъдат публикувани материалите, след като е изминат процесът на изпращане, обсъждане, редактиране, рецензиране и приемане на окончателния вариант на текстовете. Определянето на дата е важно […]

Posted in Без категория | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 1 / 2011

Първият брой на списание „Реторика и комуникации” представя реализирани част от идеите то да бъде виртуална трибуна, от която представители на различни академични общности: преподаватели, учени, докторанти, студенти, да представят резултати от свои изследвания, теоретични постановки, рецензии, коментари и отзиви по теми, свързани с реториката и с различни видове комуникации. Реториката, разбирана като теоретично наследство, […]

Posted in Без категория | Comments closed