Tag Archives: „Реторика и комуникации” – брой 6

„Реторика и комуникации” – брой 6, ноември 2012

1. Представяне от редакторите на брой 6 на списание „Реторика и комуникации” 2. Цветан Давидков – „Културни ориентири на диалога (примерът България)” 3. Георги Найденов – „Руският антисемитизъм, Путин и Политковска” 4. Румен Минковски, Моника Проданова – „Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството” 5. Зорница Ганева – „Изследване на […]

Posted in реторика и комунуикации | Also tagged | Comments closed