Архив за етитет: „Реторика и комуникации” – брой 7

„Реторика и комуникации” – брой 7, януари 2013

Въведение към брой 7 на сп. „Реторика и комуникация”

„Реторика и комуникации” – брой 7, януари 2013
„Реторика и комуникации” – брой 7, януари 2013

Взаимодействие, пропаганда, политика, реторика, ПР, туризъм… Можем да изброим още не малко термини. Свързва ги процесът на комуникация. Тя, комуникацията, се превърна в характерен етикет за края на 20. и началото на 21. век, най-вече, заради изключителното развитие на комуникационните стратегии – и като инструментални, и като социални технологии.

Истината обаче е, че проблемите на комуникацията са стари като света, в който живеем. Защото без комуникация, човешкото общество е немислимо. От бебето, което докосва предметите, около себе си, за да ги опознае – тактилната модалност на невербалния канал, през класическите научни области като реторика и психология, и да не подценяваме практическите – като ПР и туризъм, та чак до дигиталните технологии в медиите.

Този брой на списанието е посветен именно на многообразните връзки на реториката и комуникацията с други значими области от действителността. Сякаш, за да подчертаем многообразието, освен присъствието на автори от различни сфери на активност, решихме да допуснем и многообразие в езиците, защото авторите ни са от различни народности. Така в една и съща рубрика, можете да се запознаете с близки проблеми, дискутирани от изследователите на два езика – на български, и на английски. Стремежът ни е каквато е действителността, такова да е сп. „Реторика и комуникации”

Приятно четене!

 Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

Д-р Пламен Павлов

Думите на редакторите, водещи броя

ПР, пропаганда и реторика

Руси Маринов – „Пропаганда и реторика – традиции и съвременност”

Кремена Георгиева – Реторически ПР. Методика за ПР ефективност

Елица Николова – „Дефинирането на термина „връзки с обществеността” като предизвикателство”

Политическа реторика и медии

Мариета Ботева – Щрих върху темата „за” и „против” предизборните диспути”

Виолета Ашикова – „Политическата комуникация в България: съвременна проекция в полето власт и опозиция”

Деница Сурджийска – „Екранна изразност при отразяване на бедствия”

Irina Perianova – „Truth and Fallacies in Virtual Rhetoric”

ПР, реклама и медии

Стефан Серезлиев – „Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес”

Isidora Damjanović „Gender and media”

ПР и туризъм

Соня Алексиева – “Онлайн PR в туризма  – промяна на правилата в комуникациите   (Нови шансове за разпознаваемост  и атрактивност на MICE индустрията в България)”

Стефания Темелкова – “Ролята на специалните събития, като част от интегрираните маркетингови комуникации в туризма ”

Adriana Carina Duban –  “The Turkish Culture, Business, and Communication Seen by a Rumanian Tourist”

Добри практики

Ян Спатенка – “Blogging and PR – Educational PR – Pelikan

Представяне на книга

Комуникациите и организацията в 21. век – представяне на книгата на Евелина Христова от проф. д.пс.н. Толя Стоицова

In Memoriam – от проф. д.пс.н. Толя Стоицова за доц. д-р Александър Ангелов

Представяне на авторите