Tag Archives: септември 2012

„Реторика и комуникации” – брой 6, ноември 2012

1. Представяне от редакторите на брой 6 на списание „Реторика и комуникации” 2. Цветан Давидков – „Културни ориентири на диалога (примерът България)” 3. Георги Найденов – „Руският антисемитизъм, Путин и Политковска” 4. Румен Минковски, Моника Проданова – „Някои особености на властническата дистанция като фактор на организационната култура в хотелиерството” 5. Зорница Ганева – „Изследване на […]

Posted in реторика и комунуикации | Also tagged | Comments closed

„Реторика и комуникации” – брой 5, септември 2012

Петият брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ включва статии, които са написани от докторанти от Софийския университет. Някои статии са своеобразни дебюти на докторантите. Други статии притежават характеристиките на много добри научни публикации. Вероятно тези докторанти следват традициите и образците на утвърдени имена в дадена научна област. Съизмерването на докторантите с млади учени […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Also tagged | Comments closed