Контакти

Сп. „Реторика и комуникации“

ISSN 1314-4464

Издател: ‘Институт по реторика и комуникации’ 

Уебсайтове:

Основен сайт: http://rhetoric.bg/

Сайта на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Адрес за контакт:

София 1113, „Цариградско шосе“ № 125

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Кампус Изток, блок 1, етаж 4, каб. 411

Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Имейл на сп. „Реторика и комуникации“: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Проф. Иванка Мавродиева, дн, д-р – Главен редактор

Имейли: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg, i.mavrodieva@gmail.com

Тел.:  +359 892366074

 

Георги Петков, д-р – Онлайн редактор

Имейл: g.p.petkov@gmail.com,

Тел.: +359 877872400

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>