Контакти

Институт по реторика и комуникации (ИРК)

Сайт: https://www.iorc.info/, Имейл: irc.iorc@gmail.com

Адрес:

София, Столична община, ЖК Младост 1, блок 38, вход Б

Институт по реторика и комуникации – издател на сп. „Реторика и комуникации“ ISSN 1314-4464

Национален център за информация и документация (НАЦИД) – Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране http://nacid.bg/bg/NRS/

Сайтове на сп. „Реторика и комуникации: http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Проф. Иванка Мавродиева, дн – Главен редактор

Имейл: mavrodieva.i@gmail.com, Тел: +359 892366074

Д-р Георги Петков – Онлайн редактор

Имейл: g.p.petkov@gmail.com, Тел.: +359 877872400

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>