Редакционна колегия на електронното научно списание „Реторика и комуникации”

Проф. дфн Иванка Мавродиева – главен редактор

Проф. дпсн Толя Стоицова

Проф. дсн Цветан Давидков

Проф. д-р Тодор Шопов  

Проф. дфн Олга Брусиловская 

Проф. дфн Мариета Ботева

Проф. д-р Йовка Тишева

Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Ванче Бойков

Доц. д-р Гергана Апостолова

Доц. д-р Силвия Цветанска

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Доц. д-р Мария Сивенкова

Доц. д.пc.н. Йоана Янкулова

Доц. д-р Янка Тоцева

Д-р Пламен Павлов

Гл. ас. д-р  Иво Пиперков

Д-р Антонина Николова Кардашева

Д-р Георги Петков – онлайн редактор

***

Rhetoric and Communications E-Journal

Editorial Council

Rhetoric and Communications eJournal – сп. „Реторика и комуникации”

Prof. Maria Zaleska, PhD – Rhetoric – Warsaw University, Poland

Prof. Cornelia Ilie, PhD  – Professor of Business Communication at Zayed University, UAE (previously Professor of Linguistics at Malmö University, Sweden).

Prof. Igor Ž. Žagar, PhD – professor of Rhetoric and Argumentation – University of Primorska, Koper, Slovenia

Prof. Juliana Roth, PhD – Professor of Intercultural Communication at Ludwig-Maximilians – University of Munich, Germany

Prof. Rafael Jiménez Cataño, PhD – University of the Holy Cross, Rome. Communication Faculty.

Assoc. Prof. Willem Koetsenruijter, PhD – Rhetoric and Visual Argumentation – Leiden University, the Netherlands

Marcin Lewiński, PhD  – Argumentaion and Rhetoric – ArgLab, Institute of Philosophy of Language (IFL FCSH) , Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Fotini Egglezou – PhD (Doctor of Philosophy in Language),  University of Athens; Rhetoric, Education and Pedagogy

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta