Ангелина Миликина

Ангелина Миликина е икономист по транспорта. Специализирала е в областта на управленското счетоводство и управление на разходите. Работила е като икономист и счетоводител в Български държавни железници. В момента работи във ВТУ „Тодор Каблешков”.

През 2012 година предстои да завърши магистърска програма по технология и управление на транспорта и магистърска програма по реторика. Автор е на пет  публикации.  Владее английски и руски език.

Angelina Milikina is transport economist. She has specialized in the field of management accounting and cost management. She has worked as an economist and accountant in Bulgarian State Railways. Currently working in High transport school „Todor Kableshkov“.

In 2012 to be graduated as Master of Transport technology and management, and Master of Rhetoric. He is the author of five publications. Fluent in English and Russian.

 

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

д-р Васко Василев, Ангелина Миликина – “Прилагане принципите за връзки с обществеността (ПР) в системата на железопътния транспорт в България”