Думи на водещите / Брой 26 (януари 2016)

Брой 26 (януари 2016) е по-специалентой включва материали от годишната конференция на SIETAR – България (Society for Intercultural Education, Training and Research) „Какво правим с мултикултурността? В очакване на нови парадигми в интеркултурната комуникация“.

На 1 юли 2016 г. се проведе годишната конференция на SIETAR – България. За пета поредна година домакин беше СУ „Св. Климент Охридски“.

При откриването на конференцията проф. д-р Янка Тоцева, председател на УС на SIETAR – България (член на УС на SIETAR – Европа), предостави актуална информация за дейността на двете организации за периода от май 2015 до юни 2016 г. Тя насочи вниманието към предстоящия конгрес на SIETAR – Европа ( 22-27 май 2017 г., Дъблин). Темата на конгреса е 21th Century Waves of Change: Cultural Dexterity for Turbulent Times“.

Работата на конференцията прочете в два панела.

Водещ на панела Мултикултурността в теоретична перспектива; нови изследвания“ беше проф. д.с.н. Цветан Давидков; на втория панел Мултикултурност – нови измерения в науките за образованието, в езиковедските и литературни изследвания и практики“ – проф. д.ф.н. Пламен Макариев.

На конференцията бяха представени десет доклада от представители на СУ „Св. Климент Охридски“, Техническия университет – София, Европейския политехнически университет – Перник, Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Тематичните акценти в първия панел бяха свързани с анализ на семиотичните, наративни и архетипови аспекти на мултикултурността; културната идентичност; границите на интеркултурната компетентност; признанието, толерантността, манипулацията; връзката на феминизма с мултикултурализма.

Във втория панел бяха представени проблеми на европейската идентичност и мултикултурността в речи на български и европейски политици; мултикултурни измерения на ромската и социалната интеграция; на олимпийското образование и изучаването на преводна литература в началното училище като основа за опознаване на мултикултурния свят.

В този тематичен брой се публикуват част от представените текстове. Публикуваните текстове от предишните четири конференции на SIETAR – България може да намерите в броеве №№ 6, 11, 16, 21.

Очаквайте Шестата годишна конференция на SIETAR – България „Интеркултурализъм и билингвизъм“. Тя ще се проведе на 26 и 27 май 2017 година.

Редактори и водещи на брой 26, януари 2017 година и членове на редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации” проф. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков.