Изискванията към структурата на ръкописа на английски език

 

Валидни са същите изисквания с изключение на това, че няма абстракт на български език, както и информация за авторите, академичната принадлежност на кирилица.