Индексиране

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494070

 

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в  http://www.sindexs.org/
Journal ID:5278
Journal Title: (Rhetoric and Communications = Реторика и комуникации)

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в https://road.issn.org/

https://portal.issn.org/resource/ISSN/1314-4464

Списание „Реторика и комуникации“ е включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Виж линка http://nacid.bg/bg/NRS/

 

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в SAIF – Scholar Article Impact Factor

https://www.scholarimpact.org/1314-4464-rhetoric-and-communications.html

 

 

Списание „Реторика и комуникации“ е индексирано в GIF (General Impact Factor)

http://generalif.com/jdetails.php?jname=Реторика и комуникации = Rhetoric and Communications   

 

euro pubСписание „Реторика и комуникации“ е индексирано в Euro Pub