Представяне на конгреса на SIETAR в Талин

От 17 до 21 септември 2013 година в Талин се проведе поредният конгрес на SIRTAREurope. Над 500 професионалисти в областта на интеркултурната комуникация (консултанти, корпоративни експерти, HR специалисти, преподаватели, възпитатели, мениджъри в публичния и частния сектор, членове на неправителствени организации от Европа и от други континенти) участват в конгреса.

Неговата тема е: “Global Reach: Local Touch – how streams of culture are shaping our future”. Темата визира възможностите ние, като индивиди и организации, да разберем и да отговорим на предизвикателствата на един свят, в който глобализацията и регионализацията се противопоставят; свят, в който, от една страна, бързо се променя конфигурацията на политическите и икономическите сили, а от друга – влиянието на политически, икономически, социални, технологични и екологични тенденции.

Конгресът е насочен към това да се насърчи такова мислене, при което се оценяват многообразието и взаимодействието между хората, които работят заедно по целия свят. Сред водещите презентации са: Проблеми на общността и идентичността в Европа и извън нея; Взаимното свързване и използване на модели и технологии в рамките дисциплини и култури; Изграждане на културата, как се създават култура и как се променят култури, Проблеми на сътрудничеството при различните култури в организациите.

Работата на конгреса включва освен презентации на водещи изследователи и практици, така и множество работилници по ключови проблеми на интеркултурната комуникация. Повече за програмата, част от презентациите и много материали можете да видите на сайта:

http://www.sietareu.org/activities/congress2013/programme-and-workshops

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>