Пламен Павлов „Реторика на изкуствения интелект?“

Абстракт: Бързото развитие на компютрите води до все по-човешки методи на комуникация между машината и човека. Изкуственият интелект е още далече, но неговите първи наченки показват възможности за едно бъдещо място в света на реториката и речевата комуникация. Пред учените стои въпросът дали едно от най-човешките умения е на път да бъде усвоено и от бъдещите мислещи машини?

Ключови думи: реторика, компютър, машина, изкуствен интелект, комуникация.

Abstract: The fast growing development in the field of computers and electronics leads to more human methods of communication between human and a machine. The artificial intellect is still far away but its first iterations show that in the near future there will be place in rhetoric and communication reserved for the thinking machines.

Key words: rhetoric, artificial intellect, computer, machine, communication.

ЗА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АВТЕНТИЧНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПУБЛИКУВАМЕ ТАЗИ СТАТИЯ  В PDF

СВАЛИ ТУК: