Списък с авторите, статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014 – Лингвистика, комуникации, реторика

Думи на водещите броя

проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова

Езикови особености на комуникацията в интернет

Marta Dąbrowska – Communicating emotions online. The function of anonymity and gender.

Десислава Антова – Реторични и стилистични особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров

Езикови особености на медиите

Banu Dağtaş Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat

Гергана Дачева Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса

Венцислав Козарев – Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен мета анализ на публикациите на Academy of Management (2006-2013)

Езикови особености на протестите

Ирина Перянова – „Министерството на мира” или реториката на властта – Русия и Украйна

Дафина Генова – Humor as a Communicative Strategy in Protest

Лингвистика, граматика, езици

Стоян Буров, Лилия Бурова – Функционализъм и комуникативна граматика

Марина Джонова Степени на учтивост в официалната реч

Bilyana Georgieva – Linguistic features of the Names of Bulgarian and American holidays

Представяне на книги

Марина Джонова – представяне на книгата на Анастасия Кондукторова

Иванка Мавродиева – представяне на книги на Владимир Досев

Представяне на авторите

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>