Category Archives: електронно списание

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, януари 2020 година

Медийна и интернет комуникация Думи на водещите Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“ Д-р Иглика Касабова Институт по реторика и комуникации Медии и комуникации Стела Ангова, Иван Вълчанов – Автоматизираната журналистика между човека и технологиите Добринка Пейчева, Диляна Керанова – Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 41, октомври 2019 година

Интеркултурна комуникация Думи на водещите брой 41 Prof. Andrea C. Valente, PhD – York University, Canada Проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет Проф. дсн Цветан Давидков – СУ „Св. Климент Охридски“ Интеркултурна комуникация и интеркултурна компетентност Nikolina Tsvetkova – The potential of educational systems to ensure systematic development of plurilingual and intercultural competence Диана […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

Реторика, комуникация, мениджмънт Думи на водещите Силвия Цветанска СУ „Св. Климент Охридски“ Маргарита Бакрачева СУ „Св. Климент Охридски“ Йоана Янкулова СУ „Св. Климент Охридски“ Реторика, аргументация, убеждаване Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. Ypsilandis – Persuasive strategies in Saudi academic female application letter writing Стефан Серезлиев – Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация Думи на водещите проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева  Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания Георги Петков – Основни техники за писане на реч Огняна Георгиева–Тенева – Псевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента  Десислава Антова – Съвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г. Специален брой Думи на водещите Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет Реторични и филологически изследвания и дигитализация Alisa J. Tigchelaar – Sor Juana Inés de la Cruz’s The Answer: “Words” Beyond […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 35, 2018

Special issue – papers of 4 th ESTIDIA conference Editor’s Words Rhetoric: traditional and new manifestations Fotini Egglezu – Rhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis… again Samuel Mateus – Psychagogia and the Rhetoric of Desire and Affect Communication and Education Kathy O’Sullivan – English-medium instruction at university in China – student […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 34, May 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication” Editor’s Words Communication, border and boundaries Mariselda Tessarolo – Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world Grzegorz Kowalski – А Problem-Solution pattern in Internet presentations of local- and global-target start-ups Svitlana Lyubymova – A professional identity stereotype in […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 33, March 2018

Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication” Editor’s Words Rhetoric: traditional and new manifestations Rafael Jiménez Cataño – Taking care of the other’s image: when the other is beyond a border Communicating through the ‘boundaries’ of a globalized world Iglika Kassabova – The rhetoric of protests […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР Интеркултурна и интернет комуникация Интеркултурна комуникация Думи на водещите Янка Тоцева – Дискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България)  Йосиф Нунев – Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия Йорданка Стефанова – Вербализиране на невербалния диалог като похват […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications, Issue 31, November 2017

Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics Editors Prof. Maria Stoicheva, PhD; Prof. Ivanka Mavrodieva, Doc. Hab.; Assist. Prof. Nikolina Tzvetkova, PhD; Assist. Prof. Darin Drossev, PhD Introduction Prof. Maria Stoicheva, Jean Monnet Chair, Functional Rector for International Relations and Doctoral School, Sofia University St Kliment Ohridski International credit mobility: a focus on outcomes and […]

Also posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed