In Memoriam

По човешки за един интелектуалец, чудесен преподавател, добър колега и истински приятел

 

На 2.02.2013 г., на 68 годишна възраст загубихме завинаги доц. д-р Александър Ангелов. Дългогодишен преподавател в Департамент „Масови комуникации”, интелектуалец, журналист, поет и публицист, той беше години председател на Съюза на българските журналисти и активен член на Съюза на българските писатели.

Трудно е да се говори за Сашо в минало време. С публицистиката и поезията си, той остави своето име за поколенията. И преподавателската му дейност бе ярко белязана от творческите му способности. Доц. Ангелов, заедно със своите студенти, участва в създаването на нов Етичен кодекс за журналисти, а последната му научна книга „Журналистическа етика”, бе два пъти преиздавана. Безкомпромисните му изисквания към студентите бяха лесно възприемани от тях не без участието на уникалното му чувство за хумор. Не можеше да влезеш в офиса на департамента, когато Сашо е там и да не те попита: „Знаеш ли последния анекдот?” И не само разсмиваше всички, но и неговият гръмогласен смях ехтеше в офиса. Както пишеше, така и говореше Сашо – много оригинално, но и много книжовно. Поезията му се четеше нас един дъх – също изпъстрена с хумор – визуален, Сашо с най-хубавата си шапка, например и текстови. Артистичността на Сашо беше очевидна и създаваше чудесна атмосфера – за работа, и за веселие.

Загубата ни е голяма. Нека да го запомним такъв, какъвто беше. А безспорно, Александър Ангелов беше един добър и високо морален човек, интелектуалец, съчетаваш писането в различни области – журналистика, публицистика и поезия, с преподавателската дейност.

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

Департамент „Масови комуникации”, НБУ

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>