Десислава Манова-Георгиева

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Социалните медии – новият онлайн ПР инструмент на Европейския съюз в диалога с младите европейци

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>