Международна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“

Янка Тоцева 

Европейски политехнически университет.

Имейл: y_totseva@abv.bg

Втората международна научно-практическа конференция на тема „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ ще се проведен на 5 и 6 април 2019 г. Тя е под патронажа на дин Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Организаторите са Синдикатът на българските учители, Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Институтът по реторика и комуникации.

Проблемно-тематичните секции са:

  1. Традиционна педагогическа комуникация в образователните институции (детски градини, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и др.)

  2. Дигитална педагогическа комуникация (образователни портали и платформи, сайтове, блогове, социални мрежи и др.)

  3. Интеркултурна комуникация в реална и дигитална среда

  4. Добри практики за формиране на дигитални компетентности на педагогическите специалисти.

Ключов лектор е проф. д-р Игор Жагар – професор по реторика и аргументация, Любляна, Словения.