Стефания Темелкова

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Ролята на специалните събития, като част от интегрираните маркетингови комуникации в туризма

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>