Толя Стоицова

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Then and Now: Reflections and Implications in concern of 9/11

Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization

Евелина Христова – „Комуникациите и организацията в 21. век” – представяне от Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 

In Memoriam – По човешки за един интелектуалец, чудесен преподавател, добър колега и истински приятел

Невербалната комуникация в публичното говорене

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>