Шеста конференция на Европейската асоциация по реторика (Rhetoric Society of Europe) и покана за седма

Янка Тоцева

Европейски политехнически университет.

Имейл: y_totseva@abv.bg

Шестата конференцията на Rhetoric Society of Europe (RSE) се проведе в Университета в Норич (University of East Anglia, Norwich), Великобритания.

От 3 до 5 юли 2017 г. 150 представители от 29 държави взеха участие в международната конференция, която протече под надслов „Rhetoric of Unity and Division.

Съорганизатори на конференцията бяха Rhetoric Society of Europe, University of East Anglia, Norwich и Political Studies Association.

Професор Alan Finlayson, University of East Anglia, Norwich, беше отговорник за цялостната организация на шестата конференция „Rhetoric of Unity and Division“.

Ключови лектори бяха Quentin Skinner, the Barber-Beaumont Professor of the Humanities, Coordinator of the Center for Studies of the History of Political Thought at Quinn Mary University of London; Ruth Wodak – Emeritus Distinguished Professor и Chair in Discourse Studies – Professor in Linguistics, University of Vienna; Jerry Hauser, Professor of communication and College Professor of Distinction, University of Colorado at Boulder.

В сесиите бяха представени и дискутирани:

– проблеми на политическата реторика – президентски речи, изяви на партийни лидери, парламентарни речи и полемики;

– реторически изяви в тематиката на миграционните, бежанските и малцинствените проблеми;

– телевизионни дебати на политически и актуални обществено значими теми;

– онлайн реторически формати;

– визуална реторика;

– популистка реторика;

– лингвистични и семиотични проблеми на реторическия дискурс;

– теоретични аспекти на реториката като наука и др.

На 3 юли 2017г. след закриване на конференцията реч произнесе Brian Jenner, British Speechwriters Association.

Бяха връчени награди за научни есета, написани от докторанти в областта на теорията на реториката, политическата реторика и съвременни реторически практики.

Следващата конференция на Rhetoric Society of Europe ще се проведе в Университета в Павия, Италия (Pavia, Italy) през 2019 г. Професор Мария Фреди (Maria Freddi), която е новият вицепрезидент на Rhetoric Society of Europe, пое ангажимента за организацията. Това решение бе взето на заседание на Изпълнителния съвет на RSE и на Общото събрание на RSE, проведени като част от шестата конференция в Университета в Норич.

За създаването на RSE вижте в брой 3 на сп. „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/, текстът е написан от доц. дфн Гергана Апостолова.

https://rhetoric.bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE

проф. д-р Янка Тоцева – член на Rhetoric Society of Europe и участник в the Sixth Conference of the Rhetoric Society of Europe Rhetoric of Unity and Division