„Реторика и комуникации” – брой 8, април 2013

„Реторика и комуникации” – брой 8, април 2013

„Реторика и комуникации” – брой 8, април 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Думи на водещите броя

Образование, мениджмънт и комуникации

Дончо Хрусанов – Комуникация с администрацията (принципни положения)

Божидар АнгеловКомуникация, език, изкуство и образование в специалността Педагогика на масовата и художествената комуникация

Йоана Янкулова, Донка ПетроваThe Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational settings

Жулиета СавоваРефлексия върху малка отсечка от пътя на българското образование днес (представи за преподаване и комуникация, училищни модели)

Комуникациите в училище

Бистра Мизова, Силвия ЦветанскаИзследователски гледни точки към проблема за социално-комуникативната компетентност на педагогическите специалисти

Нина ГерджиковаКомуникацията в процеса на преподаване през призмата на интердисциплинарните изследвания

Елена Луговцова, Татяна КрасноваПоликультурная компетентность будущего учителя: излишняя роскошь или актуальная необходимость?

Петрана СтойковаРолята на учителя в „Обществото на знанието”

Калина Йочева – Себепредставянето на учениците в началното училище

Образование и езици

Мая ПенчеваWindows on Language Evolution

Nadežda Stojković, Slađana ŽivkovićEnglish for Science and Technology Courses at the University of Nis, Serbia

Милка ХаджикотеваМетодически модел за развиване на метафорична компетентност (по английски език)

Образование по журналистика и реклама

Катя МихайловаОбществената отговорност на образованието по журналистика и медии: ценности, интереси, прагматизъм

Стефан СерезлиевОбразованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите

Образование, библиотеки, комуникации

Анна АнгеловаБиблиотеката на АлмаМатер с нова визия

Елена КойчеваОнлайн комуникация в науката: Уеб методика за проучване на публикационната и цитатна активност на автори или институции (по примера на Университетска библиотека “Св. КлиментОхридски”)

Добри практики

Юлияна Добрева – Опитът на Националната школа по мениджмънт в развитие на ключови социални компетенции

Представяне на книги

Науката за познаниетоОтзив за книгата „Основни теми по когнитивна психология” от П. Р. Иванов, 2012, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”) – представя проф. Тодор Шопов

Представяне на книгата на Румяна Пейчева-Форсайтдоц. ЯнкаТоцева

Представяне на авторите

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>