сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

сп. Реторика и комуникации, юли, 2013 година, бр. 9

Думи на водещите броя

1. Йовка Тишева –Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация

2. Толя Стоицова – Невербалната комуникация в публичното говорене

3. Иванка Мавродиева – Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи

4. Руси Маринов – Комуникация и кризисен мениджмънт

5. Евелина Христова и Десислава Данкова – Основни тактики за комуникация при онлайн криза

6. Елена Цонева – Папуджиева – ПР-ът и отвъд него…

7. Амелия Личева – Медии и литература

8. Гергана Дачева – Стилистични ефекти на заглавията в българската и френската преса.

9. Людмила Кирова – Виртуалните общности и компютърно опосредстваната комуникация днес. Социалните мрежи

10. Пламен Павлов – Комуникация и реклама

11. Иво Пиперков – Шарена ли е комуникацията или за факторите, влияещи върху медийната комуникация

12. Ася Асенова – Мъжко – женско в невербалната комуникация в медийна среда

13. Алиса Трендафилова – Невербална семиотика и медийно поведение

14. Мария Коцева – Негативното рекламно представяне на жените през погледа на ЕС и ООН. Теоретични и практически подходи за оценката и промяната му.

15. Мария Момчилова – Динамика в развитието на манга комуникацията

Представяне на авторите

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>