Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 26 брой, януари 2017

Специален брой с публикации от конференцията на SIETAR, 1 юли 2016 г.

Думи на водещите

Интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация

Христина СоколоваИнтеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност

Йоана ПавловаФеминизъм и мултикултурализъм

Соня ГеоргиеваМултикултурност и идентификация – педагогически възможности за социална интеграция

Ангелина КалиноваПедагогическото общуване и дисциплината н технологичното обучение н началното училище

Политическа комуникация – интеркултурни различия

Янка ТоцеваМултикултурна Европа и интеркултурният диалог в нея през погледа на експертите

Татяна БуруджиеваОбразът на врага в предизборните кампании (президентски избори 2016 в България)

Весела Петрова ПарапановаЧленството на България в НАТО, представено в български медии (1990 – 2012)

Докторантски дебюти

Иван АнгеловИнтерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер

Добри практики

Йосиф НуневНасоки да организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание

Събития, култура

Георги ПетковЗа музикалния спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров“

Представяне на книги

Йоана ПавловаПредставяне на книгата на Ирина Георгиева „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“

Росица ЙордановаПредставяне на „Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика” с автор Нели Стефанова

Списък с рецензенти

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta