Реторика и комуникации. Лингвистика, комуникации, реторика. – брой 14/ 2014

rhetorica

Списък с авторите и статиите и рубриките за брой 14, октомври 2014

Лингвистика, комуникации, реторика

Думи на водещите броя – проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Гергана Апостолова

Езикови особености на комуникацията в интернет

Marta DąbrowskaCommunicating emotions online. The function of anonymity and gender.

Десислава АнтоваРеторични и езикови особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров

Езикови особености на медиите

Banu Dağtaş – Americanization of the Popular Culture in the 1950’s Turkish Magazine: Hayat

Гергана Дачева Съпоставителен анализ на заглавия от българската и френската преса

Венцислав Козарев Концептуална „карта“ на корпоративната социална отговорност: обзорен мета анализ на публикациите на Academy of Management (2006-2013)

Езикови особености на протестите

Ирина Перянова„Министерството на мира” или реториката на властта – Русия и Украйна

Дафина ГеноваHumor as a Communicative Strategy in Protest

Лингвистика, граматика, езици

Стоян Буров, Лилия Бурова Функционализъм и комуникативна граматика

Марина Джонова Степени на учтивост в официалната реч

Bilyana GeorgievaA systematic linguistic study of Bulgarian and American holidays

Представяне на книги

Марина Джоновапредставяне на книгата на Анастасия Кондукторова

Иванка Мавродиева представяне на книги на Владимир Досев

Представяне на авторите

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>