Сп. Реторика и комуникации – бр. 25

Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г.

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Георги Петков, д-р Пламен Павлов

Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г.

Думи на водещите

Визуална реторика и комуникация

Силва ДимитроваВизуална реторика и мултимодалност – проявления и специфики

Райна Душкова – Атрактивни и/или ефективни – посланията на Местни избори 2015

Albena Antonova – Building Sophisticated Infographics as Effective Knowledge Visualization and Knowledge Sharing Tool

Виртуална реторика и комуникация

Десислава Добрева Теоретичен и терминологичен обзор на понятията във виртуалната реторика

Десислава Антова Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика – (Анализ по метода „Case Study” в онлайн медията „News.bg”)

Десислава Стоичкова – Проявление на визуалната реторика в LinkedIn

Любен Гешев – Мястото на убеждаващата комуникация при формиране на потребителски умения онлайн

Джендър реторика и комуникация

Вяра ГеноваТемата за равнопоставеността на половете – съвременни проекции на парламентарната и медийната джендър реторика (април – май 2016 г.)

Силвия Петрова – Джендър аспекти в политическите медийни образи

Реторика, образование, изкуства

Daniela Ilieva-Koleva, Raya Tsvetkova, Raya Genova The Impact Factor Defined

Тодор Симеонов – Digital badges in education: nature and implementation

Теодора Абрашева – Реторични особености на трейлъра в игралното кино

Научни събития

Ирина Перянова Конференцията “Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”, Черкаси, Украйна

Програма на конференция

Книга с абстракти от конференцията

Представяне на авторите