Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

SIETAR

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева

Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa BG and EN

 1. Огнян ЗлатевСлово при откриване на конференцията на СИЕТАРPDF

 1. Мария СтойчеваИнтеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения

 2. Ангел КондевБългарският „цивилизационен избор” – между пропагандната митология и реалността

 3. Даниела Сотирова Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

 4. Йоана Янкулова Психологически измерения на саморегулираното учене в българската академична среда

 5. Юлиана Попова, Цветелина Харакчийска Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение

 1. Соня Георгиева Интердисциплинарен подход при подготовката на бъдещи социални педагози за интеркултурен диалог

 1. Maria SivenkovaStorytelling in Marketing: Reporting on breakthrough events in stories of companies, products and brands

 2. Янка Тоцева Директорът – мениджър на интеркултурната комуникация в училище

 3. Калина ЙочеваПодходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви

  Добри практики

 4. Katya OwensIntercultural learning throughout volunteering in the field of art

  Представяне на авторите

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>