„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

retorika-2

Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г.

Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

.

Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев

Коректор на абстрактите на английски език – Гергана Райжекова

Методи за изследване на политическата реторика

Думи на водещите

Вяра Генова Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика

Георги НалбантовАнализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент)

Ивайло КарагеоргиевНевербалното поведение на Владимир Путин по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово

Нели Стефанова Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус реторика на „Движението пет звезди” на Бепе Грило

Изследвания във визуалната реторика

Георги Петков Реториката в илюстрациите като илюстрация на реториката

Нора ГолешевскаВизуалния обрат в хуманитаристиката като обрат към перформативността на образа. Теория на образните актове на Хорст Бдерекамп

Иглика Касабова Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015

Силва Димитрова Нови проекции на реторическия kaнон dispositio в TED.com

Методи за анализ на комуникацията във виртуална среда

Десислава СтоичковаОсобености на корпоративния профил в Linkedin

Десислава ДобреваFacebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи

Анелия Янева Социалната платформа Facebook – съвременен метод за убеждаване и влияние

Десислава АнтоваРеторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България

Ростислав ДавидовКонцепция с критерии и белези за идентичност при селектиране на множество организационни структури

Реторика, бизнес, кино, образование, медии

Таня Колева Навлизане на нови практики в деловото общуване на зрително затруднените (реторически анализ на дълбочинни интервюта и включено наблюдение)

Яна Събева Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес

Теодора АбрашеваЖанровете в киното през призмата на реториката

Тодор СимеоновСкрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията

Дарина КахрамановаПроблеми при изучаването на нагласите на медийната аудитория

Традиционни теоретични и методически постановки в реториката

Донка ПетроваМодерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни

Методий РождественскийКъм въпроса за систематичния подход в компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи

Метин ИбрямовПравната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация

Елица НиколоваСъщност и специфика на науката за изработване и прилагане на политики (policies)

Виктор МихайловЕС Политическият дневен ред – същност, процес на определяне, теоретични модели

Герасим Петрински„Лалия“: „стендъп шоуто“ през късната античност

Представяне на книга

Тодор КръстевПредставяне на книгата “La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes”, Sous la direction de Petia Gueorguieva & Anna Krasteva, L’Hamattan, 2015.

Дискусионен форум Обсъждане от докторантите на резултати от анотираните научни публикации и използваните традиционни и съвременни методи за реторически изследвания

Анотации на научни публикации.

Програма на конференцията

17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

Представяне на авторите